Johan Blauw
Tel: 0226 - 451616
Reigerlaan 58
1713 SM Obdam

 

Duurzaam energie gebruik

Behalve zonnepanelen zijn er meer toepassingen om zonlicht en warmte om te zetten in duurzame energie in huis. Zonnecollectoren en (combi)boilers bijvoorbeeld. U kunt ook gewoon slim gebruik maken van zonlicht tijdens de (ver)bouw van uw woning.

In Nederland schijnt de zon voldoende om zonneboilers en zonnepanelen te laten werken. Zonne-energie is oneindig beschikbaar. Bij gebruik van zonne-energie komen er ook nauwelijks milieubelastende stoffen vrij, zoals CO2. Daarom is zonne-energie duurzaam.

Stroom opwekken met zonlicht, gebeurt met zonnepanelen op het dak. U kunt ze vaak herkennen aan de kleur van blauwe folie. Warm kraanwater maken met zonnewarmte, gaat met een zonneboiler en zwarte zonnecollectoren, die eveneens op een dak liggen. Een zonneboilercombi verwarmt naast kraanwater ook uw woning. Elders in Europa staan ook zonnecentrales, met grootschalige zonsystemen.


Subsidie


De toepassingen van zonne-energie zijn relatief duur.
Om zonne-energie te stimuleren, zijn er regelmatig subsidieregelingen.
U kunt bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor een zonneboiler, warmtepomp of micro-wkk-installatie, onder de Subsidieregeling Duurzame warmte.

Ook voor elektriciteitsproductie met zonnepanelen is er subsidie beschikbaar, vanwege de Stimuleringsregeling Duurzame Energie.
Meer hierover op Subsidie zonnepanelen.
 


Tips zonne-energie
Een eenvoudige manier om zonlicht te gebruiken voor verwarming is zongericht (ver)bouwen. Maak bijvoorbeeld een serre of extra raam op het zuiden. Zonnewoning en Passief Huis zijn huisconcepten die zoveel mogelijk letten op passief zongebruik. Meer hierover op Passieve zonne-energie.
Benieuwd of uw woning geschikt is voor zonnepanelen of -collectoren, en wat die opleveren? Vraag gratis Advies op maat op Zonnepanelen of Zonneboiler kiezen.

Zonne-energie en milieu
Bij de productie van n kilowattuur (kWh) elektriciteit uit de verbranding van kolen komt minstens negenhonderd gram CO2 vrij, bij gasverbranding is dat vierhonderd gram. Bij zonlicht is dat veel lager: vijftig gram. Dat scheelt een flinke slok op een borrel, zeker als je bedenkt dat een gemiddeld huishouden jaarlijks ongeveer 3.500 kWh elektriciteit verbruikt.

Dat er bij zonne-energie nog CO2 vrijkomt, komt door de productie van de installaties zoals zonnepanelen en zonneboilers. Daarvoor zijn (nog) fossiele brandstoffen nodig en die tellen natuurlijk mee in de vergelijking met energie uit fossiele bronnen. De CO2 die vrijkomt door de bouw van koleninstallaties wordt ook meegewogen.

Netto veel besparen
Toepassingen van zonne-energie produceren tijdens hun leven veel meer schone energie, dan er fossiele energie nodig is om
de installaties te maken.
Dat betekent dat een installatie netto veel meer CO2 bespaart, dan er vrijkomt bij de productie van een zonneboiler of -paneel.

Een zonneboiler heeft na een jaar net zoveel CO2 bespaard
(via gasbesparing) als zijn productie heeft veroorzaakt.
Die zogeheten energetische terugverdientijd ligt voor zonnepanelen iets hoger, tussen 2,5 en 3,5 jaar, afhankelijk
van het type zonnecel.

Zonne-energie voorziet zelden in de volledige behoefte van elektriciteit of warm water van een huishouden.
De zonopbrengst wisselt daarvoor teveel, naar gelang het
seizoen of de weersomstandigheden; het daarvoor benodigde oppervlak aan panelen of collectoren is ook erg prijzig.
Maar u bespaart wel flink op CO2-uitstoot als u naast conventionele energie ook zonne-energie inzet.

Groene stroom?
Het aandeel zonne-energie in groene elektriciteit van energieleveranciers is klein. Tussen 0,01 en 0,7 procent van de groene stroom is afkomstig uit zonnepanelen op daken van waterleiding- en elektriciteitsbedrijven, op woningen en andere gebouwen. Lees meer over de samenstelling van stroom op Groene elektriciteit.

In Duitsland en Spanje staan zonnecentrales. Zulke grootschalige projecten van zonnepanelen of zonthermische systemen leveren meer dan een MWp op. Dat staat ongeveer gelijk aan het vermogen van vierduizend zonnepaneelsystemen op woningen ( vijfhonderd watt-piek) samen. Lees verder op Zonnecentrales.

Prijsverschil
De prijs van stroom uit zonne-energie is door de hoge kosten van zonnesystemen hoger dan reguliere elektriciteit. Dat verschil wordt wel elk jaar kleiner. Een kWh Nederlandse zonnestroom kostte in 2008 nog 55 eurocent, in 2010 is dat gedaald naar 28 eurocent. En kWh grijze stroom - van fossiele bron - kost 22 eurocent (prijspeil 2010). Zonlicht zelf kost natuurlijk niets. De genoemde kosten volgen uit de aanschafprijs (inclusief onderhoudskosten) verdeeld over het aantal kWh elektriciteit dat het zonnesysteem tijdens zijn levensduur opbrengt (in kWh, in Nederland).

Op dezelfde manier is de prijs van warm water te vergelijken. Om een m3 water op te warmen, betaalt een gemiddeld huishouden met een zonneboiler (en een warmwatertoestel op aardgas voor naverwarming) ongeveer 5,45 euro aan 'energiekosten'. Dat is ongeveer even duur als verwarmen met een warm water toestel op aardgas: dat kost namelijk 5,40 euro voor een m3 water.
 

Zonneboiler(combi)
Een zonneboiler in huis heeft donkergekleurde zonnecollectoren nodig. Een gemiddeld huishouden bespaart met zo'n zonnesysteem voor warm water (bij een standaard collectoroppervlak van 2,8 m2) ongeveer 173 m3 aardgas. Dat scheelt 121 euro per jaar en vermindert de uitstoot van CO2 met 287 kilogram.Er zijn vier typen zonneboilers, geschikt voor diverse woonsituaties. En daarvan voorziet niet alleen in warm kraanwater, maar verwarmt ook uw woning: de zonneboilercombi. In alle gevallen verwarmt de zon een mengsel van water en antivries, dat via een leiding door de collector loopt. De leiding gaat vervolgens door de boiler, en geeft warmte af aan het kraanwater in dat voorraadvat. Meer weten? Lees verder op Zonneboiler of Zonneboilercombi.

Doe thuis meer met minder energie
Er valt meer uit je huis te halen dan je denkt, doe meer met minder energie. Dat is de boodschap van de landelijke campagne van VROM/WWI die deze week is gestart. Via tv, radio en online media roept de overheid consumenten op thuis maatregelen te nemen om energie te besparen. Zij kunnen hiervoor gebruikmaken van verschillende (subsidie)regelingen.

Zuinig verwarmen
Bijna de helft van de energierekening gaat op aan verwarming. In een huishouden dat zuinig stookt, kan de gasrekening tot vier keer lager uitvallen, dan in een vergelijkbare woning waarin onzuinig wordt gestookt.
Energiezuinig verwarmen is eenvoudig.
De thermostaat een graadje lager zetten bespaart gemiddeld 50 euro per jaar. U kunt jaarlijks 40 euro besparen door de verwarming een uur voordat u weggaat of gaat slapen lager te zetten. Bovendien kan de verwarming uit in ruimten die u niet gebruikt. Als u geen hr-(hoogrendement) heeft, loont het om uw huidige ketel te vervangen door een energiezuinige ketel. Dan gaat uw energierekening zeker omlaag. Een ketel van 15 jaar of ouder is altijd aan vervanging toe

 

Subsidieregelingen voor energiebesparing
Financile regelingen kunnen een doorslaggevende factor zijn om energiebesparende maatregelen te nemen. Daarom brengt de campagne die regelingen nadrukkelijk onder de aandacht. De subsidieregeling Duurzame warmte, voor het plaatsen van zonneboilers in bestaande woningen is hier een voorbeeld van.


Nefit Enviline split warmtepomp
Nefit EnviLine is de nieuwe norm in duurzaam comfort. EnviLine is een totaaloplossing die niet alleen zorgt voor aangename warmte, maar k voor verkoeling in de zomer. Met 80% schone energie uit buitenlucht levert EnviLine een enorme besparing op. En dat zonder ingrijpende voorzieningen als een grondboring. Ook een aparte airco en een cv-ketel zijn niet nodig. Een gasaansluiting evenmin. EnviLine werkt op elektriciteit en is in combinatie met Nefit Zonnestroom tot 100% duurzaam.

In tegenstelling tot de meeste warmtepompen haalt Nefit EnviLine zelfs bij -20C nog warmte uit de buitenlucht. Onder Nederlandse omstandigheden zal de warmtepomp dus altijd aan het werk zijn. Wanneer de warmte van de warmtepomp niet toereikend is, zorgt een ingebouwd verwarmingselement voor de rest.

Verkoeling in de zomer, zonder airco
De Nefit EnviLine warmtepomp kan zijn werking ook omkeren. Er is s zomers geen dure, lawaaiige airco nodig. De vloerverwarming geeft in stilte koelte af. Door de gelijkmatige koeling heeft u bovendien geen last van tocht. Dankzij het grote vermogen van EnviLine kan hij zelfs bij hoge buitentemperaturen (tot wel 37C) de binnentemperatuur terugkoelen tot aangename waarden. Met hoog rendement, dus uiterst energiezuinig.
Lees meer >>


*Kijk op www.smartpowerfoundation.nl voor actuele informatie over de subsidieregeling.

JBInstallatieservice kan u uitgebreid verdere informatie verstrekken over
duurzaam energie gebruik.

Disclaimer  | Webmaster | U-Art